Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Příseka

Návštěv :
Celkem : 1122
Týden : 0
Dnes : 0

     Knihovna v obci Příseka má dlouholetou tradici. Za téměř 50 let jejího fungování ji navštívil velký počet mladých, i těch zralejších čtenářů - obyvatel obce. Vystřídalo se v ní také několik knihovníků, kteří tuto zodpovědnou práci konali obětavě, pečlivě a bez nároku na finanční odměnu.

 

     Také v současnosti je knihovna k dispozici všem zájemcům o kvalitní četbu. Knihovní fond, který v současnosti zahrnuje přes 1300 kmenových titulů (viz. on-line katalog), je za finančního přispění obce nově doplňován a aktualizován. Nechybí v něm proto celá řada světových bestselerů. Místní knihovna Příseka dlouhodobě úzce spolupracuje s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodu, která jí metodicky vede a zapůjčuje celou řadu titulů všech možných žánrů. Zajišťuje také specializované objednávky literatury, která není k dostání v místní knihovně. K dispozici je rovněž studovna, kde si lze vybrané tituly v klidu prohlédnout a veřejně přístupný internet.

 

     Bohužel, i v knihovnictví se projevuje nepříznivý trend odlivu zájemců o četbu, což je nejmarkantnější u těch nejmenších a mladých čtenářů. Nezbývá proto než doufat, že využijí služeb veřejné knihovny a najdou si do ní postupně cestu.

 

Otvírací doba knihovny:

každý čtvrtek   17,00 - 18,30 hodin,

nebo podle individuální dohody s knihovníkem na tel. č.: 775952546.

 

Výpůjčky knih a časopisů jsou zdarma, veřejný internet je zpoplatněn částkou 1 kč/min.