Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Příseka

Návštěv :
Celkem : 1122
Týden : 0
Dnes : 0

       U příležitosti akce "Hledá se strom Světelska" se také občané obce Příseka přihlásili se svým příspěvkem do této soutěže. O jaké stromy jde si můžete přečíst níže a na jejich vyobrazení se pak podívat do složky fotogalerie.

       Z podaných návrhů bude uspořádána výstava, která bude zahájena ke Dni stromů 21.10.2012 v prostorách sportovního areálu Pěšinky. Nejúspěšnější návrhy postoupí do celostátního kola ankety Strom roku 2013.

 

PŘÍSECKÉ LÍPY

(fotografie k článku naleznete ve složce fotogalerie) 

 

Popis lokality: Kaplička na návsi v Přísece  u Světlé nad Sázavou

Obec: Příseka u Světlé nad Sázavou

Okres: Havlíčkův Brod

Kraj: Kraj Vysočina

Druh stromu:  Lípa srdčitá  (Tilia cordata)

Stáří stromů : přibližně 120 let

První strom před kapličkou na jižní straně má obvod 191 cm.

Druhý strom před kapličkou na severní straně má obvod 145 cm.

Třetí strom za kapličkou má obvod 244 cm.

GPS souřadnice stromu:  M 49° 40,257; E 15° 25,255.

 

        V Přísece na návsi se nachází kaplička zasvěcená Panně Marii. Byla postavena v roce 1866 ke cti Boží, k ochraně lidí všech a k odvrácení všech pohrom. Rostou u ní tři nádherné lípy, kolem nichž se odvíjel život obce ve dnech všedních i svátečních, mírových i válečných. Okolo nich jezdili sedláci na pole, chodili lidé do práce a děti do školy. U nich se scházeli lidé, děti si hrály a plánovaly svá dobrodružství.                                   

       Lípě při cestě ke Služátkám se za války dostalo zvláštní funkce díky zavěšení kusu železa a tlučením na něj se vyhlašoval poplach. Na konci války v květnu 1945 poskytly lípy svůj stín sovětským tankistům. Po 12 letech se v naší oblasti konalo v zimě vojenské cvičení československé armády a lípy sloužily vojákům jako místo odpočinku. Na to tehdejší děti vzpomínají, protože jim vojáci rozdávali tehdy oblíbená mejdlíčka, sladkosti vyrobené ze škrobu, a stavěli s nimi sněhuláka.

       Mezi lípou směrem k Pohledi a kapličkou vyrostla po válce bouda, kde pan Janeček sbíral mléka od soukromníků pro mlékárnu. Do boudy se vcházelo po čtyřech schodech a dalo se z ní lézt na střechu kapličky. Později se tato stavba stala čekárnou na autobus a také výdejním místem obědů. Bývala využívána i dětmi. Při opravě kapličky v roce 1966 byla zbořena a schody odstraněny. Ve věžičce kapličky byla nalezena listina z roku 1868 popisující dění ve vsi za pruské války.

        Lípa u služátecké cesty v 70. letech zabránila neštěstí, když zachytila auto s uhlím špatně zajištěné při parkování. Auto ji svojí vahou vychýlilo, ale na radu místního občana byla srovnána a zůstala na místě. Snad proto je tato lípa ze všech tří lip nejslabší.

Jak se proměňoval život ve společnosti, proměňoval se i život kolem lip u kapličky. Místo koňských povozů nastoupila motorová vozidla. V 70. letech se v blízkosti kapličky konaly i závody do vrchu, po roce 2000 závody rallye, při nich byla náves s lípami pro diváky zajímavým místem.

        V letech 2003 – 2004 proběhla celková rekonstrukce kapličky. V roce 2010, kdy proběhly úpravy i jejího okolí, byla kaplička spolu s lípami znovu vysvěcena a stala se opět společenským centrem a místem konání občasných bohoslužeb.

Za obec Příseka zpracovali:  PHDr. M.Mašková, L. Nevímová, E.Auersvald, J. Čapek

Ve Světlé nad Sázavou dne:  29.8.2012

Kontakt: m.marie@email.cz, edauer@seznam.cz